Nyheter

Sjøfugl på Hornøya

Article text
En eventyrlig reise til Hornøya har fylt opp arkivet med bilder av sjøfugl. Bilder av lunde, lomvi, toppskarv, alke og krykkje er fotografert i alle mulige varianter. En del av bildene er lagt ut på nettsiden, andre finnes i eget arkiv. Ta kontakt dersom du er ute etter noe spesielt.